نمایش بر اساس
قیمت - صعودی
 • جدیدترین - صعودی
 • جدیدترین - نزولی
 • نام - صعودی
 • نام - نزولی
 • قیمت - صعودی
 • قیمت - نزولی
نمایش 15 کالا در هر صفحه
 • نمایش 15 کالا در هر صفحه
 • نمایش 30 کالا در هر صفحه
 • نمایش 45 کالا در هر صفحه

اسکنر تک کاره کانن مدل LiDE 200

اسکنر تک کاره کانن مدل LiDE 200

تاریخچه شرکت کانن در تاریخچه پرینتر آمده است که پرینتر ها اوایل فقط وسیله ای برای اداره ها و مکان های عمومی شناخته شده بودند . اما بعد از گذشت زمان کم کم به عنوان وسیله خانگی هم از انها یاد شد . به...
ناموجود
اسکنر مسطح اپسون مدل 4490

اسکنر مسطح اپسون مدل 4490

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود
اسکنر پرفکشن اپسون مدل v500 فتو

اسکنر پرفکشن اپسون مدل v500 فتو

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود
اسکنر عکس اپسون مدل Perfection v550

اسکنر عکس اپسون مدل Perfection v550

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود
اسکنرپرفکشن اپسون مدل v600 فتو

اسکنرپرفکشن اپسون مدل v600 فتو

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود
اسکنر مسطح اپسون مدل v800

اسکنر مسطح اپسون مدل v800

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود
اسکنر تک کاره اچ پی مدل 200 Flatbed

اسکنر تک کاره اچ پی مدل 200 Flatbed

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر رنگی تک کاره مسطح اچ پی مدل 300

اسکنر رنگی تک کاره مسطح اچ پی مدل 300

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر رنگی تک کاره فیدر و مسطح اچ پی مدل Pro 2500 f1

اسکنر رنگی تک کاره فیدر و مسطح اچ پی مدل Pro 2500 f1

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر رنگی تک کاره تخت اچ پی مدل G3110

اسکنر رنگی تک کاره تخت اچ پی مدل G3110

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر رنگی تک کاره فیدر و مسطح اچ پی مدل Pro 3500 f1

اسکنر رنگی تک کاره فیدر و مسطح اچ پی مدل Pro 3500 f1

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر تک کاره تخت اچ پی مدل G4010

اسکنر تک کاره تخت اچ پی مدل G4010

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر تک کاره تخت اچ پی مدل 8270

اسکنر تک کاره تخت اچ پی مدل 8270

تاریخچه شرکت HP شرکت اچ پی که نام آن مخفف اسامی موسسین این شرکت بنام های، دیو پاکارد و بیل هیولت می باشد،یک شرکت چند ملیتی فعال در زمینه تکنولوژی اطلاعات است و مرکز آن در ایالت کالیفرنیا می باشد.ای...
ناموجود
اسکنر رنگی تک کاره تخت کانن مدل imageFORMULA DR-F120

اسکنر رنگی تک کاره تخت کانن مدل imageFORMULA DR-F120

تاریخچه شرکت کانن در تاریخچه پرینتر آمده است که پرینتر ها اوایل فقط وسیله ای برای اداره ها و مکان های عمومی شناخته شده بودند . اما بعد از گذشت زمان کم کم به عنوان وسیله خانگی هم از انها یاد شد . به...
ناموجود
اسکنر اپسون مدل perfection v19

اسکنر اپسون مدل perfection v19

تاریخچه شرکت Epson نام «اپسون» (EPSon) بر گرفته شده از (Son of Electronic Printer) به معنای فرزند پرینتر الکترونیک است. اگرچه نام سیکو اولین بار در سال 1924 با معرفی نخستین ساعت مچی این...
ناموجود